Thông tin liên hệ đại sứ quán Việt Nam tại Chile:

Địa chỉ: 2751 Eliodoro Yanez, Providencia, Santiago.

Ðiện thoại: (56-2) 244 3633 / 244 3755.

Fax: (56-2) 356 6564.

Email: sqvnchile@yahoo.com