Để liên hệ trực tiếp với chúng tôi bạn có thể làm theo các cách thức sau:

Thông tin liên hệ VietEC

Địa chỉ: Vệ Hồ – Xuân La – Tây Hồ – Hà Nội

Ðiện thoại: (56-2) 244 3633 / 244 3755.

Fax: (56-2) 356 6564.

Email: contact@vietnamembassy-chile.org